ปาล์มเชอร์รี่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hyophorbe ‘Cherry’ ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1-3 เมตร ลำต้น: เป็นลูกผสมระหว่างปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลือง จึงมีลักษณะผสมทั้งสองชนิด ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก สูงกว่าปาล์มแชมเปญ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 เซนติเมตร ปลายยอดเรียว ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสีม่วงแดง ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร ผล: ช่อดอกเป็นหมันจึงไม่ติดเมล็ด ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดที่ได้จากการผสมเกสรของปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลืองเท่านั้น การใช้งานและอื่นๆ: จึงเหมาะสำหรับปลูกลงแปลงเพื่อโชว์ลำต้นที่สวยงาม ชื่อสกุล “Hyophorbe” มาจากภาษากรีกว่า “hyo” หมายถึงหมู และ “phorbe” หมายถึงอาหาร เมื่อรวมความจึงอธิบายถึงคุณประโยชน์ของปาล์มสกุลนี้ที่ใช้เป็นอาหารหมูได้