อเมริกันบิวตี้

Pink Ruspolia/Prickly Bush/Ruddy Rose ชื่อวิทยาศาสตร์: Ruspolia hypocrateriformis (Vahl) Milne-Redh. วงศ์: Acanthaceae ประเภท:ไม้พุ่มขนาดเล็ก ความสูง: สูงได้ถึง 1.25 เมตร ทรงพุ่ม: รูปทรงกระบอก ลำต้น: ลำต้น กิ่งก้าน และใบมีขนปกคลุมเล็กน้อย ใบ: ก้านใบสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้างถึงรูปรี กว้าง 5 – 8 เซนติเมตรยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอก: เป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด ดอกรูปเข็ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกสีชมพูอ่อน ผล:แห้งแตก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: […]