FUSUMA ประตูกั้นห้อง หัวใจและวัฒนธรรมนอก-ในของชาวญี่ปุ่น

บานเลื่อนฟุสุมะ ไม่ได้เป็นเพียงฝาผนังห้องที่เลื่อนปรับได้หรือมีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในงานสถาปัตยกรรมที่กำหนดขอบเขต ‘ใน-นอก’ ตามวิถีของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน

ในบทความนี้ ID19 นักเขียนรับเชิญของเราจากญี่ปุ่น ไม่เพียงบอกเล่าถึงวัฒนธรรมใน-นอก ที่ส่งผลกับวิถีปฏิบัติตนต่ออีกฝ่ายของชาวญี่ปุ่น เช่น ทำไม ‘ไกจิน’ (ชาวต่างชาติ) จึงถือว่าเป็นคนนอกอยู่วันยังค่ำสำหรับคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังพูดถึงงานออกแบบร่วมสมัยที่สถาปนิกคนแล้วคนเล่านำ ฟุสุมะ’ ไปตีความและปรับใช้ในหลายแง่มุม รวมถึงเปรียบเปรยฟุสุมะที่ไม่ต่างอะไรกับหัวใจของคนได้อย่างน่าสนใจ