Hometown Paradise สุขสบายที่บ้านเรา

” บ้านสไตล์โมเดิร์น ” ในจังหวัดชลบุรีหลังนี้มองจากด้านนอกจะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยเว้นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างบ้าน