1.618 THE GOLDEN RATIO เมื่อธรรมชาติเป็นผืนผ้าใบของงานสถาปัตยกรรม

1.618 THE GOLDEN RATIO เป็นโครงการที่มีแนวคิดการผสานความงามตามธรรมชาติและศิลปะการออกแบบไว้ด้วยกัน “บ้านที่ไม่ใช่แค่บ้าน” ให้เจ้าของบ้านรู้สึกอยู่สบายจริง ๆ