ไม่หยุด “คิด” กับ สมคิด เปี่ยมปิยชาติ ผู้บุกเบิกวิชาชีพถ่ายภาพสถาปัตยกรรมในไทย

จากผู้บุกเบิกวิชาชีพถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สู่บรรณาธิการสำนักพิมพ์ (+ นักวาดนิยายภาพ)

BEYOND PERCEPTION : 9 รูป 9 เรื่อง เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมผ่านภาพ

9 ภาพจาก “นักถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม” 9 ท่าน ที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งด้วยภาพภาพเดียว แต่กลับบอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมได้อย่างแยบยล

keyboard_arrow_up