DESIGNABLE LOVE

ท็อป-พิพัฒน์ และ นุ่น-ศิรพันธ์ คู่รักคู่สร้างสรรค์กับ ECO SHOP common ร้านค้าเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม