Another Color of Life อีกสีสันของชีวิต

บ้านหลังใดก็ตามที่เจ้าของบ้านได้ลงแรงลงใจมีส่วนร่วมในการออกแบบ ย่อมทำให้เจ้าของบ้านหลังนั้นตกหลุมรักการได้อยู่กับบ้าน ดังเช่นครอบครัวของ คุณแอน-อมรศรี พัฒนศิษฎางกูร