MACRAME PROJECT แต่งบ้านด้วยมาคราเม่

ชวนมาถักเชือกแต่งบ้านสไตล์มาคราเม่ เพื่อสร้างบรรยากาศร่วมสมัยให้มุมโปรดของบ้าน…