ยูฟอร์เบียสตีโนคลาดา

Silver Thicket ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia stenoclada Baill. วงศ์: Euphorbiaceae ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ความสูง: ประมาณ 1 เมตร ลำต้น: มีเนื้อไม้ เปลือกสีน้ำตาล แตกกิ่งแขนงสีเขียวอ่อนเวียนรอบลำต้น กิ่งย่อยแตกเวียนรอบกิ่ง ใบ: ลดรูปเป็นหนามแหลมรอบ ๆ ต้น อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่งหรือใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวน ไม่ควรปลูกบริเวณใกล้ทางเดินหรือในที่สาธารณะ