ตึกสาธรยูนิค ทาวเวอร์กับฝันที่ยังสร้างไม่เสร็จ

เยือน ตึกสาธรยูนิค ทาวเวอร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ซึ่งตึกร้างแห่งนี้เป็นเสมือนอนุสรณ์ให้รำลึกถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่คนไทย