ไทรยอดทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus microcarpa L.f. ‘Golden Leave’ วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้พุ่ม ความสูง: ได้ถึง 25 เมตร ลำต้น: ตั้งตรง เรือนยอดแผ่กว้าง มีรากอากาศห้อยระย้า พุ่มกว้าง 3-5 เมตร ใบ: เดี่ยว รูปรี ใบหนาเป็นมัน ใบอ่อนสีเหลืองทองตัดกับใบแก่สีเขียวเข้ม อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วน น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 30-50 เซนติเมตร หรือ 12 ต้น/ตารางเมตร ต้องตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินไป เพราะโดยธรรมชาติไทรยอดทองเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ กลายพันธุ์จากไทรย้อยใบทู่ (F.microcarpa)