The Attic Diary Cafe เสพติดบรรยากาศสีเขียวริมทางรถไฟในตลาดยิปซี

The Attic Diary Cafe คาเฟ่ทรงกล่องหลังเล็กริมทางรถไฟ ซ่อนอารมณ์ ซ่อนความรู้สึก ท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่น ภายใต้ร่มไม้สีเขียว ริมชุมทางรถไฟเก่า ย่านบางซ่อน