หลักการไหว้และข้อควรปฏิบัติรับเทศกาลตรุษจีน

พิธีการ พิธีกรรม ข้าวของ อุปกรณ์การไหว้ พร้อมฤกษ์ใช้ในการไหว่เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ยะ รวมไว้ที่นี่ที่เดียว!