Seasonal Garden ดูแลสวนตามฤดูกาล

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดู การดูแลต้นไม้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของฤดูนั้นด้วย วันนี้ my home จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดูแลสวนตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำหรือใส่ปุ๋ย  ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเครื่องมือให้พร้อมแล้วออกไปดูแลสวนด้วยกันเลยดีกว่าครับ การรดน้ำ  การรดน้ำสวนขนาดใหญ่ที่ไม่มีระบบสปริงเกลอร์ ควรมีก๊อกน้ำตามตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้ต่อสายยางสะดวก โดยปกติควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง หรืออย่างน้อยวันละครั้ง ในตอนเช้า ช่วงเวลาที่เหมาะกับการรดน้ำ เช้า 6.00 น. – 8.00 น. ควรรดตอนที่ยังมีแดดอ่อน ๆ เย็น 16.00 น. – 18.00 น. เพื่อให้น้ำในดินระเหยออกไปบางส่วน หลัง 18.00 น.ควรเลี่ยง การรดน้ำ เพราะอาจเกิดปัญหาการอับชื้น และทำให้ต้นไม้เน่าได้ ฤดูร้อน อากาศร้อนจัด ต้นไม้จะปิดปากใบ เพื่อลดการคายน้ำ การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ จึง ควรให้ปุ๋ยโดยตรงทางดิน จะดีกว่า ด้วยการพรวนดินให้ร่วนซุย เพื่อให้ดิน โปร่ง เนื้อดินมีช่องว่างในการดูดซับน้ำ ช่วยให้น้ำซึมซับและเก็บกักในดินได้ มากขึ้น จะช่วยละลายปุ๋ยออกมา อย่างเหมาะสม […]