ไฟเดือนห้า

ค่าน้ำ/คำแค่ /ดอกไม้เมืองจีน/เทียนแดง/เทียนใต้/บัวลาแดง/Bastard Ipecacuanha/Blood Flower Butterfly Weed/ Milkweed/Silkweed ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asclepias curassavica L. วงศ์ : Apocynaceae – Asclepiadoideae ประเภท : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง :  1-1.50 เมตร ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 6-15 เซนติเมตร ดอก : ออกเป็นช่อกระจุก มี 10-20 ดอก ก้านช่อดอกยาว 3.5–6 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มปกคลุม ดอกสีแดง ยาว 1 เซนติเมตร กลีบดอกพับงอ กะบังรอบสีเหลืองหรือส้ม ผล : แห้งแตก รูปกระสวยยาว 5-10 เซนติเมตร เมล็ด […]