ซ่อมประตู และลูกบิด ให้ใช้งานได้เหมือนใหม่

ประตูก็เป็นอีกโครงสร้างของบ้านที่ละเลยไม่ได้เลยนะคะ เมื่อใช้ไปก็ย่อมมีปัญหาชำรุด ทรุดโทรมเป็นธรรมดา ไปดูวิธี ซ่อมประตู และลูกบิดที่คนรักบ้านควรรู้กันค่ะ