กวางดูถูก

หลอกตาย ชื่อวิทยาศาสตร์: Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Th. วงศ์: Papilionaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 2-6 เมตร กิ่งสีน้ำตาลเข้มถึงม่วงดำ ซอกใบมีมือเกาะเป็นเส้นยาว ปลายแยก 3 แฉกคล้ายเล็บ 3 เส้น ใบ: ประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ รูปรีปลายเรียวแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ใบสีเขียวเข้ม ดอก: สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบ มีเกสรเพศผู้ที่ไม่สมบูรณ์คล้ายกลีบดอก 9-14 กลีบ ขนาดดอก 2-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ออกดอกเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผล: แข็ง รูปกรวย ปลายผลมีขนยาวคล้ายแส้ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: […]