จ่ายเงินผ่าน QR CODE ช็อปปิ้งยุคใหม่ไร้เงินสด

จ่ายเงินผ่าน QR CODE ตอนรับการก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด ยุคของการ “สแกน” เพื่อจ่าย และเตรียมบอกลาการพกกระเป๋าเงิน หยิบเงินสดหรือบัตรมาจ่ายแล้ว