10 ไอเดียจัดการพื้นที่…ที่ถูกเมิน

ในบางพื้นที่ของบ้านที่เราอาจละเลยมองข้ามไป อย่างบริเวณใต้บันไดหรือพื้นที่ในห้องน้ำ จริงๆ แล้วสามารถเพิ่มคุณค่าขึ้นได้ ด้วยการเสริมแต่งจัดระเบียบใหม่ให้ทรงเสน่ห์และมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติม วันนี้ myhome-mag.com จึงรวบรวมไอเดียมาบอกกัน