[ before & after ] Kitchen Corner ครัวเข้ามุม สำหรับพื้นที่จำกัด

ไอเดียการปรับพื้นที่ มุมครัว เล็กๆ ในบ้านให้พอเหมาะ โดยการต่อเติมเคาน์เตอร์ให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น รวมไปถึงการกั้นพื้นที่เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและควัน