Heart of Life ใจกลาง แห่งความรัก

ความสุขใจอย่างหนึ่งของการมีครอบครัวใหญ่คือช่วงเวลาที่พ่อแม่และพี่น้องได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา มานั่งล้อมวงแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่แต่ละคนได้ไปประสบพบเจอในยามที่ไม่ได้อยู่ใกล้กัน ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นกับครอบครัวที่เราจะพาไปเยี่ยมชมบ้านของพวกเขากัน…