ความสุกของกล้วยกับประโยชน์แน่นคับหวี

กล้วย ผลไม้มากประโยชน์ที่สามารถทานได้ตั้งแต่เปลือกสีเขียวจนถึงระยะแก่จัดจนผิวเปลี่ยนเป็นสีคล้ำกล้วยในแต่ละระยะความสุกนั้นมีประโยชน์ที่ต่างกัน