นิทรรศการ “คู่ : Couple” – กลุ่มศิลปิน 956

ความงดงามของ “คู่” ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ วิธีการ และจินตนาการ ของ กลุ่มศิลปิน 956 ที่กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานในนิทรรศการนี้