รองเท้านารีสังวาลย์ แอนนิเวอร์ซารี ปีที่ 108

ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum Sangwan Anniversary 108th วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้กึ่งรากอากาศ เจริญเติบโตทางด้านข้าง ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับสองข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 12 -15 เซนติเมตร  ปลายใบหยักเว้าตื้นๆ เป็นสองแฉก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียว โคนใบและโคนต้นมีปื้นสีแดงอมน้ำตาล ดอก: ก้านดอกสีน้ำตาลเข้มชูขึ้นเหนือใบช่อละ 1 ดอกสูง 14 -16 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 8 – 9 เซนติเมตร สีชมพูสด กระเป๋าสีน้ำตาลอมแดงเรื่อ เส้าเกสรสีขาว กลีบข้างสีแดงพาดด้วยริ้วสีน้ำตาลเข้ม กลีบบนสีแดงอมชมพู ออกดอกปีละ 1 – 2 ครั้งขึ้นอยู่กับความสมบรูณ์ของต้น อัตราการเจริญเติบโต: โตเร็ว หากปลูกเลี้ยงในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง จะเลี้ยงง่าย ดิน: […]