ลิ้นมังกร ฟูทูราทวิสต์ ซิสเตอร์สึนามิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria trifasciata hort. ex Prain cv. Futura Twisted Sister Tsunami วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบบิด ขอบใบมีแถบด่างสีเหลือง คล้ายกับ S. trifasciata cv. Futura Golden Compacta ต่างกันที่กลางใบเป็นลายสีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง […]