room Betterism Design Award 2022

Call for Entries!! เพราะเราเชื่อว่าดีไซน์ที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้room ขอเชิญชวนนักออกแบบไทย ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกรางวัล room Betterism Design Award พร้อมกับได้รับการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022”

room Betterism Design Award

รางวัลดีไซน์ดี ทั้งต่อเราและโลกอย่างยั่งยืน

เพราะ room เชื่อว่า ดีไซน์ที่ดี ไม่เพียงดีสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องดีต่อสังคมรอบข้าง และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์โลกให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน รางวัลนี้จึงเป็นเสมือนสปอตไลต์ฉายแสงให้งานออกแบบ และโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านต่าง ๆ ได้รับความสนใจและถูกกล่าวถึง ช่วยสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมในวงกว้าง นำไปสู่การต่อยอดและพัฒนางานออกแบบเหล่านั้นให้เกิดขึ้น และสร้างประโยชน์ได้จริงในอนาคต

RE-BALANCE

รางวัลในปีนี้ room มุ่งให้ความสำคัญกับ “แนวคิดความยั่งยืนที่สมดุลกับวิถีปัจจุบันของโลก” โดยเรากำลังมองหางานออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งาน (Function) ความงาม (Aesthetic) แนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Social Impact) แต่ขณะเดียวกันก็เป็นงานออกแบบใกล้ตัว ตอบโจทย์วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างแท้จริง

room Betterism Design Award มอบ 5 รางวัล จาก 5 ประเภทผลงาน ซึ่งคัดเลือกจาก 50 ผลงานดีเด่นในแต่ละหมวด ได้แก่

Product Design
รางวัลสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนยอดเยี่ยม ภายใต้แนวคิดที่ส่งเสริมความยั่งยืน ทั้งในแง่วิธีการ ความเป็นแรงบันดาลใจ และการผสมผสานวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือแม้แต่วัสดุพื้นถิ่น ตลอดจนขั้นตอนและกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ๆ


Architectural Design
รางวัลสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนยอดเยี่ยม ความยั่งยืนในงานสถาปัตยกรรมมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนการใช้งานที่ช่วยสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดความยั่งยืน หรือแม้กระทั่งการเป็นโมเดลของสถาปัตยกรรมที่ดีส่งเสริมแนวทางความยั่งยืนต่อไป


Design Innovation
รางวัลนวัตกรรมและแนวคิด เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนยอดเยี่ยม เพราะไม่ใช่เพียงผลงานที่เป็นรูปธรรม แต่แนวคิดสดใหม่ที่ช่วยพาทุกคนให้หลุดพ้นออกจากกรอบเดิม ๆ เพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่า นับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นต้นแบบนวัตกรรม วัสดุแปลกใหม่ วิธีคิดและกลไกการสร้างความยั่งยืน ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งจำเป็น ที่ช่วยสร้างโลกให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมได้เช่นกัน


Urban Design
รางวัลงานออกแบบและวางแผนระดับเมือง เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนยอดเยี่ยม เพราะสังคมแห่งความยั่งยืนต้องเริ่มจากการจัดการกับระบบเมืองให้ดีเสียก่อน การออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับเมืองจึงเป็นเรื่องจำเป็น ไม่ว่าจะในมิติของการอยู่อาศัย คมนาคม หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวก็ตาม


Creative Conservation
รางวัลงานอนุรักษ์สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนยอดเยี่ยม เพราะรากฐานที่ดีของสังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาไปข้างหน้า การต่อยอดอดีตสู่อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลงานที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อเมือง หรือแนวทางดำเนินชีวิต ก็เป็นอีกสิ่งที่สร้างความยั่งยืนได้เช่นกัน


นักออกแบบท่านใดสนใจ สามารถส่งผลงานการออกแบบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 50 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการ room BETTERISM Design Award ณ “บ้านและสวนแฟร์ Midyear” เดือน สิงหาคม 2565 นี้ .โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานในรอบสุดท้าย เพื่อมอบรางวัลชนะเลิศสาขาละ 1 รางวัล .นอกจากนี้ ทั้ง 50 ผลงาน จะได้รับการโปรโมทลงในสื่อของเครืออมรินทร์ฯ ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ทั้งยังจะได้รับการนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อความยั่งยืน baanlaesuan.com/room-betterism-design-award ด้วย

ส่งผลงานเข้ามาได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 โดยแนะนำโครงการ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งภาพประกอบเกี่ยวกับผลงานโดยแนบมาพร้อมกันใน E-Mail (หลีกเลี่ยงการส่งด้วยลิ้งค์ดาวน์โหลด) สำหรับผลงานที่น่าสนใจทางทีมงานจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด