บลูฮาวาย

บลูฮาวาย
บลูฮาวาย

Blue Hawaii/Brazilian Snapdragon
ชื่อวิทยาศาสตร์:Otacanthus caeruleus Lindl.
วงศ์: SCROPHULARIACEAE
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 30-90 ซม.
ลำต้น: ลำต้นตั้งตรง สีม่วงแดง
ใบ: ใบรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่
ดอก: ดอกเดี่ยว ออกเป็นกระจุกตามปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2.5 ซม. ดอกสีม่วงอมน้ำเงิน กลางดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายแยกเป็นกลีบค่อนข้างกลม 2 กลีบ ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินร่วนปนทรายที่มีความเป็นกรดเล็กน้อย
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด:ครึ่งวัน-เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ปลูกลงแปลงริมทางเดิน