6 บ้านและสวน Family : Top & Noon ไปเลือกที่นอนใหม่กัน - บ้านและสวน

บ้านและสวน Family : Top & Noon ไปเลือกที่นอนใหม่กัน

บ้านและสวน Family: Noon&Top กลับมาแล้วจ้า ครั้งนี้ไปดูกันว่า 'การเลือกที่นอนนั้นสำคัญไฉน' ทั้ง ขนาด คุณสมบัติ ราคา มีหลักควรพิจารณาอย่างไร ท็อปจะได้ที่นอนดีสมใจ ในราคาที่นุ่นอนุมัติหรือไม่ ไปชมกันเลย!