นภาภรณ์ โพธิรัชต์

141 หมู่บ้านไทม์โฮม ซอยพระรามเก้า 64 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 08-1267-3612
Facebook : ( Lexoda )