สีสันจัดจ้า ณ อิตาลี ที่เขาใหญ่

สีสันจัดจ้า ณ อิตาลี ที่เขาใหญ่
ใบหน้าของผู้คนที่เปื้อนรอยยิ้ม ร้านรวงต่างๆ ซึ่งดูเป็นมิตร แสงแดดที่ตกกระทบงานสถาปัตยกรรมสีสันจัดจ้า ไอหมอกที่ล้อกับทิวเขาและต้นไม้
เหล่านี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้เมื่อครั้งมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ พร้อมกับมองเห็นภาพของกลุ่มอาคารที่ปลูกเรียงราย ตรอกซอกซอยที่พาลัดเลาะไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่ สวนสไตล์จัดเองเล็กๆ และสวนประดิษฐ์ขนาดใหญ่ ผมกำลังพูดถึงศูนย์การค้า Palio Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาที่ซึ่งคุณผู้อ่านจะได้ซึมซับกลิ่นอายของสวนและงานสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี
คุณอำนาจ คีตพรรณา สถาปนิกและผู้ออกแบบสวน ตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนหมู่บ้านสไตล์ทัสกานีของประเทศอิตาลี เริ่มจากการวางผังสถานที่โดยกำหนดให้มีกลุ่มอาคารหลักสีสันจัดจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงต่างๆ มีจัตุรัสหรือลานกว้างที่มีน้ำพุขนาดใหญ่เป็นแลนด์มาร์ก (Palazzo) ก่อนค่อยๆ ขยายผลไปยังกลุ่มอาคารเล็กๆ โดยรอบ?มีคอร์ตเล็กๆ เป็นลานแยกไปในแต่ละส่วนของพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายกิจกรรมและสร้างความน่าสนใจ พร้อมกำหนดแนวแกนแยกออกไปยังสวนประดิษฐ์ (Formal Garden) โดยคำนึงถึงการออกแบบให้เกิดความสมดุลแบบสมมาตรซ้ายและขวา
ในส่วนของสวนประดิษฐ์แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักต่อเนื่องกัน คือ ส่วนด้านหน้า จะมีแนวแกนตรงกับถนนด้านหน้า ขนานกับประตูทางเข้าซึ่งสร้างในลักษณะของซุ้มประตูเมืองโบราณ สวนส่วนนี้จะมีน้ำพุประติมากรรมบรอนซ์อยู่กลางบ่อน้ำทรงกลมเป็นจุดเด่น มีทางเดินเชื่อมที่ยกระดับขึ้นเป็นตัวแบ่งขอบเขตสวน ส่วนกลาง ก็จะมีแนวแกนตรงกับจัตุรัสกลางของกลุ่มอาคารหลัก ส่วนนี้กำหนดให้มีอ่างน้ำล้นอยู่กลางพื้นที่ มีแนวทางเดินหลักตัดผ่านเป็นรูปกากบาทที่ทอดตัวยาวและยกระดับแตกต่างกัน เพื่อสร้างมิติและแบ่งพื้นที่สวนเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน โดยแต่ละจุดที่มีแนวทางเดินบังคับให้เป็นจุดนำสายตานั้น จะมีผนังประดับงานประติมากรรมหรือแท่นวางกระถางทรงโรมัน (Urn) เป็นตัวจบสายตาที่สวยงาม ส่วนสุดท้าย เป็นสวนปาล์มที่ได้แรงบันดาลใจจากอิตาลีทางตอนใต้ มีแนวแกน
ทอดตัวตรงกับประตูทางเข้าย่อย ใกล้กับลานจอดรถ โดยปลูกปาล์มแว็กซ์เป็นกลุ่มกระจายตามพื้นที่เพื่อสร้างน้ำหนักให้สวนส่วนนี้
นอกจากนี้ตามคอร์ตกลางต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ยังจัดเป็นสวนขนาดย่อมๆ เน้นการวางพรรณไม้แบบผสมผสาน (Combination Plant) พร้อมอาศัยการจัดสวนสไตล์อังกฤษเข้ามาช่วย คือไม่มีการกำหนดแปลงพุ่มที่ชัดเจน ใช้ความกลมกลืนและความสวยงามเป็นหลัก มีการคำนึงถึงมุมมองของสวน โดยวางต้นไม้สีเข้มเป็นพื้นหลัง ต้นไม้มีสีสันอยู่ด้านหน้า ส่วนต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางเลือกตามความน่าสนใจในแต่ละจุด ขณะที่รอบๆ ตัวอาคารก็จัดสวนสไตล์กระท่อมชนบท (Cottage Garden) ให้ดูเหมือนเจ้าของร้านเป็นคนจัดด้วยตัวเอง เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้พื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ผู้มาเยือน
ความงดงามของงานสถาปัตยกรรมผสานกับความกลมกลืนของสวนสวยในรูปแบบต่างๆ ทำให้สถานที่แห่งนี้มีกลิ่นอายของทัสกานีตามที่ผู้ออกแบบตั้งใจ รวมถึงสร้างความสุขแก่ผู้มาเยือน สมดังชื่อ “Palio” ซึ่งมีความหมายว่า รางวัล หรือเป็นสถานที่ซึ่งเจ้าของต้องการให้เป็นรางวัลแห่งชุมชนเขาใหญ่ ผมเองก็แอบตั้งชื่อให้ที่นี่ว่า “ทัสกานีที่รัก” เพราะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เรียกรอยยิ้มของผมได้ในครั้งแรกที่เห็น และทำให้หลงรักในทันทีที่ได้สัมผัสความงดงามของทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวไปข้างต้น

อรรถ
ชัยพฤกษ์ โพธิ์แดง, ปิยะวุฒิ ศรีสกุล