รวมวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อ จากผักและผลไม้ใกล้ตัว

เมล็ดแบบเปียก

เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีเนื้อติดกับเมล็ดหรือมีเยื่อหุ้มเมล็ดมาก เช่น มะเขือเทศ มะละกอ ฟัก แฟง แตงโม บวบ

มะเขือเทศ

วิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ
ภาพจาก www.drweil.com

เลือกเก็บผลสีแดงเข้มที่สุกจนเต็มที่ ใส่ในถังพลาสติกแล้วบ่มหรือเก็บไว้ในร่มนาน 3 – 5 วัน จากนั้นจึงนำมาผ่าผลตามแนวขวาง ตักเมล็ดออกใส่ภาชนะเก็บไว้อีก 1 คืน แล้วนำมาล้างในน้ำสะอาดแยกเมล็ดออกจากเยื่อหุ้มเมล็ดออกจนหมด เลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์หรือจมอยู่ด้านล่างไปผึ่งลม จนแห้งสนิท [เก็บได้นาน 3 ปี]

แตงกวา

วิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ แตงกวา
ภาพจาก www.greatbritishchefs.com

ควรเลือกแตงกวาผลที่สุกคาต้นหรือเจริญเติบโตเต็มที่ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีอัตราการงอก การเจริญเติบโตสูง โดยจะนำผลไปแช่เย็นนาน 20 วัน แล้วผ่าออกตามยาว นำเมล็ดออกมาหมักไว้ 1 คืน ล้างเมล็ดให้สะอาด จากนั้นนำไปผึ่งลม ประมาณ 5 – 10 วัน  จนแห้งสนิท [เก็บได้นาน 5 ปี]

แตงโม

วิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ แตงโม
ภาพจาก livelovefruit.com

ควรเลือกแตงโมที่สุกคาต้นจนเต็มที่ แล้วนำมาบ่มไว้นานประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดดูดสารอาหารจากผลมาสะสมไว้จนเต็มที่ จากนั้นจึงนำเมล็ดออกมาทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง เมล็ดพันธุ์จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลและแห้ง เมื่อบีบเมล็ดด้วยคีมหรือตีด้วยค้อน แล้วเมล็ดแตกออกแสดงว่าเมล็ดแห้งสนิทแล้ว แต่ถ้าหากเมล็ดหดตัวหรือรู้สึกนุ่ม ก็ควรนำกลับไปผึ่งให้แห้งสนิทอีกครั้ง [เก็บได้นาน 5 ปี]

ฟักทอง

วิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ ฟักทอง
ภาพจาก www.homefarmer.com

เก็บฟักทองที่ผลใหญ่ แก่จัด และ สุกเต็มที่เป็นเวลา 3 สัปดาห์ หลังการเก็บเกี่ยว ก่อนจะนำเมล็ดออกมาทำความสะอาด ผึ่งไว้ให้แห้งสนิท ประมาณ 5 – 10 วัน แล้วนำไปเก็บให้มิดชิด ซึ่งถ้าหากเมล็ดไม่แห้งสนิท เมล็ดที่เก็บไว้อาจมีปัญหาเรื่องเชื้อราหรือโรคราน้ำค้างตามมาได้ [เก็บได้นาน 5 ปี]

Tipsนำเมล็ดพันธุ์ที่คัดแยกและแห้งสนิทแล้ว ใส่ในซองหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด พร้อมทำเครื่องหมายหรือเขียนฉลากกำกับ จากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น จะสามารถเก็บรักษาและยืดอายุของเมล็ดพันธุ์ได้ดี

เรื่อง  Sarida_


อ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม

[Before & After] ปรับปรุงดาดฟ้า ให้มีชีวิตชีวา พร้อมเป็นพื้นที่พักผ่อน

[Before & After] ปรับปรุงดาดฟ้า ให้มีชีวิตชีวา พร้อมเป็นพื้นที่พักผ่อน

[DIY] หนังสือเก่า ทำอะไรได้บ้าง?

[DIY] หนังสือเก่า ทำอะไรได้บ้าง?