สำรวจนิทรรศการ DESIGN PLANT ในงาน TIF EXPO 2018

Emerging Plant
(ซ้าย) SHADE โดย อานันท์ บำรุงศุภกิจ เก้าอี้สำหรับพื้นที่สวนสาธารณะ ที่เป็นอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย (ขวา) SNAP โดย ธนภัทร สังข์ทอง เก้าอี้อะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่เอ้าต์ดอร์ที่มาจากแรงบันดาลใจในการทดลองตัดกระดาษมาประกอบเป็นรูปทรงสามมิติ
Emerging Plant
HANGER for Elderly โดย พัชราภรณ์ คงควร ราวตากผ้า เฟอร์นิเจอร์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ราวตากผ้าจากอลูมิเนียมถูกออกแบบมีสัดส่วนต่ำลง มีช่องวางตะกร้า แก้ปัญหาการใช้งานที่ต้องก้มเงยบ่อย ไม่สอดคล้องกับสรีระ จึงช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเดิมได้ง่ายขึ้น
Emerging Plant
(ซ้าย) Kwaii โดย ฉัตรชัย ดวงใจ และปารีณา ประวิชัย (ขวา) Squad โดย ปาริมา จุฑากรณ์ และณัฐกมล ไกรพจน์ ตู้ชั้นวางสำหรับพื้นที่ส่วนนอนรวมของโฮสเทล ช่วยให้ผู้เข้าพักในเตียงสองชั้นมีพื้นที่เก็บของส่วนตัว ทั้งยังเป็นที่แขวนผ้า และสามารถถอดประกอบให้เหลือชั้นเดียวได้ด้วย
Emerging Plant
Knot Stool โดย สุภรตา ทัศคร และ ศุภวิชญ์ ทองสมบูรณ์
Emerging Plant
ฟางข้าว โดย Nanticha Sinthuchai และ Ravisara Chutintarasri
Emerging Plant
Bipolar โดย กมลวรรณ มุ่งหน้าที่ เก้าอี้โครงสร้างอะลูมิเนียมที่ถูกกำหนดให้มีสองบุคลิก พนักพิงเสริมด้วยผ้าบุฟองน้ำสองสี ที่สามารถพับลงหรือพลิกขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวของผู้ใช้งาน สีที่แตกต่างสื่อถึงสองด้านทัศนคติ ด้านที่คนภายนอกเห็น และด้านที่ผู้นั่งเก้าอี้เห็น
Emerging PLANT
Monofree โดย สารัช คุณะเพิ่มศิริ เก้าอี้ที่ได้แรงบันดาลใจจากเก้าอี้แม่พิมพ์เดี่ยว (Monobloc) ที่เราคุ้นเคยกันดี พัฒนาให้เกิดการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ใช้งานเป็นเก้าอี้ปกติ หรือถอดมาเป็นที่วางขา หรือซ้อนกันเพื่อให้สูงขึ้น
Emerging PLANT
(ซ้าย) Yuyi โดย ตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กลุ และ วิชญ์พล พราหมณ์น้อย ชั้นวางของสีแดงที่ฉีกภาพชั้นวางของเดิมๆ ด้วยการใช้ไม้ MDF ซึ่งมีราคาไม่สูง มาสร้างฟอร์มโค้งเว้าในแบบที่วัสดุอื่นซึ่งมีราคาแพงกว่าทำไม่ได้ (ขวา) Flatten โดย ธนกร วงศ์ชัย จักรยานจากไม้อัด ซึ่งได้รับแรงบันดาลมาจากของเล่นแบบ Flatpack System จึงถอดประกอบได้ ง่ายต่อการพกพาและจัดเก็บ
Emerging Plant
Bound โดย Rumrada Taungwerageati และ Monsikarn Petcharat ชั้นวางที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพาร์ทิชั่นแบบญี่ปุ่น ใช้แบ่งสัดส่วนพื้นที่หรือเป็นพื้นที่ลองสินค้าในร้าน ทำจากทองเหลืองและพาร์ทิเคิลบอร์ด

ใครสนใจสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่ TIF EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.design-plant.com

เรื่อง MNSD

ภาพ นันทิยา

Bangkok Objects นิทรรศการสะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ผ่านการ redesign สิ่งของใกล้ตัว