สัญลักษณ์น่ารู้ บนผลิตภัณฑ์อาหารใกล้ตัวเรา

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร

ใครเคยสังเกตเห็นหรือสงสัยหรือไม่ว่า สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร ต่างๆ ที่เรารับประทานนอกเหนือจากสัญลักษณ์ อย.ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆอีก มันมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะ

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร เหล่านี้ไม่ได้มีไว้แปะประกอบบรรจุภัณฑ์ลอยๆ หรือพิมพ์มาติดบริเวณร้านค้าให้ดูน่าเกรงขาม หากจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และชิงความได้เปรียบทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในส่วนผู้บริโภคก็เป็นการสร้างความมั่นใจในการเลือกบริโภคอาหารหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ my home จะพาไปดูกันซิว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างและมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร

HACCP มาตรการป้องกันอันตรายในการผลิตอาหาร

HACCP ย่อมาจาก Harzard  Analysis and Critical Control Point เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนคุณภาพของอาหาร เป็นคำที่เรียกมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกสำคัญของโลก ประเทศคู่ค้าจึงต้องการให้มีสัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ของไทย หากมีสัญลักษณ์นี้ก็เป็นการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ว่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ไม่เน่าเสีย หรือมีสารพิษ เป็นกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานที่สุดในโลก นับตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การเก็บ การขนส่ง และอายุของอาหาร

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร

GMP ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี

GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้ได้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของเรา ซึ่งเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการการผลิต การควบคุมน้ำใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี และการเรียกผลิตภัณฑ์คืน

Tips

GMP และ HACCP มีความสัมพันธ์กันมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีย่อมทำให้การควบคุมกระบวนการ ณ จุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือพูดง่ายๆว่าระบบ GMP เป็นพื้นฐานของการจัดระบบ HACCP นั่นเอง

กรณีน้ำดื่มบรรจุขวดในไทยมีการผลิตมาก ทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ และรายย่อย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้กำหนดให้น้ำดื่มเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม “GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์“ ซึ่งนำมาเป็นหลักเกณฑ์บังคับทางกฎหมายแล้ว ลองหมุนฉลากติดขวดน้ำดูสิ จะเห็นสัญลักษณ์ทั้ง อย. และอื่นๆเยอะเลย

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร

FOOD SAFETY สุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย

เห็นสัญลักษณ์มาตรฐานนี้ที่แผงอาหารสด ตลาดสด หรือซุปเปอร์มาร์เกต คุณก็มั่นใจได้เพราะสัญลักษณ์นี้รับประกันคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุขว่าอาหารปลอดภัย ตามแนวคิด “สุขภาพที่ดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย” เป็นการรับรองคุณภาพอาหารประเภทอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจำหน่าย พร้อมตรวจสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บอแรกซ์  สารพิษตกค้างจากสารเคมี การฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์อาหาร

Organic Thailand สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์

เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สินค้าที่ได้สัญลักษณ์นี้แสดงว่า มีระบบจัดการการผลิตแบบองกรณ์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ เลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการตัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

เป็นไงคะรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้แล้ว เวลาเลือกซื้ออาหารก็ทำให้เรามั่นใจได้เยอะเลยว่าอาหารต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไปนั้น จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของเราแน่นอน

Story  ลีฬภัทร กสานติกุล


อ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ต้นไม้น่ารัก

ต้นไม้น่ารัก หน้าตาเหมือนสัตว์

[DIY] Wall plants สวนกรอบรูป