กรุงเทพกรีฑา ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ทำเลทองที่น่าจับตามองและน่าลงทุน!!

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร “เวลา” กลายเป็นปัจจัยสำคัญ จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำทุกอย่างด้วยความเร่งรีบเพื่อให้ทันต่อเวลา เช่นเดียวกับการเดินทางที่ทุกคนต่างแข่งขันเพื่อให้ตนเองไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด เกิดเป็นความต้องการใช้เส้นทางบนถนนที่สูงขึ้น จนส่งผลให้การจราจรติดขัด สร้างผลกระทบเป็นวง  กว้างอย่างที่เห็นๆ กันอยู่จนกลายเป็นภาพชินตา

กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องเผชิญปัญหาวิกฤตทางการจราจร อันเกิดจากจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นทุกวัน และความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น จนถนนสายหลักอย่างถนนศรีนครินทร์ ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช และถนนกาญจนาภิเษก ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และยังขาดการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ

แต่จะดีแคไหน?  ถ้าคนกรุงเทพฯ จะมีถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาการเดินทาง และมีความปลอดภัย และจะดีขนาดไหน? ถ้ามีถนนที่สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟสายตะวันออก, รถไฟฟ้าAirport Link  และสนามบินสุวรรณภูมิ เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์

การหาทำเลที่พักอาศัยที่มีศักยภาพดีดังที่กล่าว ตอนนี้เห็นจะหนีไม่พ้นทำเลทองย่านกรุงเทพกรีฑา ศรีนครินทร์ร่มเกล้า ที่เหมือนเป็นทางออกให้กับประชาชน และเป็นทางเลือกใหม่ของการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  และกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก หลังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเริ่มประมูลโครงการใหม่ในพื้นที่โซนกรุงเทพฯ ตะวันออก ทำให้เสริมศักยภาพพื้นที่มีการพัฒนาและการเดินทางสะดวกมากขึ้น              

ยิ่งตอนนี้ได้มีการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า ระยะทางรวม 16 กม. โดยมีทางแยกต่างระดับข้ามแยกกรุงเทพกรีฑาและขยายถนนเพิ่มเป็น 6 ช่องทาง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการจราจรบนถนนสายนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อยู่อาศัยในเส้นทางถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า ให้ตัดเข้าและออกจากเมืองได้เร็วขึ้น โดยการปรับปรุงถนนสายนี้แบ่งออกเป็น 7 ช่วง ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานแบบสมบูรณ์  100% ภายในปี 2561 นี้

ทั้งนี้ ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวในทำเลนี้ เรียกว่าต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพราะก่อนทำการก่อสร้างได้มีการศึกษาเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้เส้นทางนี้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัยในย่านนั้น ทุกอย่างต้องเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้มีทางจักรยานเพิ่มในบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดกว้างเพียงพอ การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้า หรือการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงช่วงผ่านชุมชน เป็นต้น     

สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการจราจร ตลอดจนการพัฒนาและขยายความเจริญไปสู่พื้นที่ตลอดแนวโครงการฯ เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่ส่วนใหญ่ระบบการจราจรของไทยจะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตก ตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย           

โครงการดำงกล่าวเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายจราจร เพิ่มเส้นทางในการเดินทาง รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพฯ ไปตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สมกับคำกล่าวที่ว่าปัจจุบันนี้ที่อยู่อาศัยรอบนอกกรุงเทพฯ มีอิสระสำหรับการใช้ชีวิตมากกว่าในเมือง รวมถึงรองรับการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเสริมศักยภาพให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ในส่วนของความเจริญในด้านต่างๆ นั้น ย่านถนนกรุงเทพกรีฑา (ศรีนครินทร์ร่มเกล้า) เรียกว่าเป็นทำเลที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แทบจะทุกขนาด ทั้งเล็กกลางใหญ่ จำนวนมากนับตั้งแต่มีรถไฟฟ้า Airport Link เปิดให้บริการ ด้วยเพราะเป็นทำเลที่อยู่บนเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง ถนนศรีนครินทร์และถนนร่มเกล้า ซึ่งเริ่มต้นจากบริเวณ ถนนศรีนครินทร์ ถนนเจ้าคุณทหาร วางตัวขนาดกับ ทางหลวงพิเศษ (Motor Way) หมายเลข 7 โดยจุดนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองบริเวณแยกพระราม 9 ได้โดยง่ายใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 15 นาที เท่านั้น

นอกจากนี้ถนนเส้นนี้ยังทะลุผ่านถนนหัวหมากเข้าสู่ย่านชุมชนบนถนนรามคำแหง หรือเลี้ยวซ้ายและมุ่งหน้าสู่แยกลำสาลีเพื่อเดินทางไปแยกบางกะปิ ซึ่งเป็นทางต่อไปสู่ถนนลาดพร้าวและถนนนวมินทร์ได้รวดเร็วขึ้น หรือหากจะออกนอกเมือง ตัวเลือกอย่างทางหลวงพิเศษ (Motor Way) หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) ก็ตอบโจทย์ความสะดวกเรื่องการเดินทางได้เป็นอย่างดี

เหนือไปกว่านั้นในอนาคตทำเลในย่านนี้จะกลายเป็นย่านธุรกิจที่ขยายตัวได้ดี สอดรับกับความต้องการของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการลงทุนในทำเลทองที่มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ยิ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของชุมชนรอบนอกกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจ เป็นถนนสายที่มีศักยภาพโดดเด่นในเชิงที่อยู่อาศัย เพราะนอกจากมีบริการรถไฟฟ้า Airport Link ที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีมักกะสันและสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ในอนาคตย่านนี้ยังเตรียมต้อนรับการมาของรถไฟฟ้าอีกถึง 2 สาย นั่นคือ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าวสำโรง) ที่ทอดผ่านตามแนวถนนศรีนครินทร์ มีจุดขึ้นลงที่ใกล้ที่สุดคือสถานีศรีกรีฑา

ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯบางกะปิมีนบุรี) ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็วิ่งผ่านถนนรามคำแหง โดยตัดกับสายสีเหลืองที่สถานีลำสาลี และแน่นอนว่าเมื่อรถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้เสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลต่อความเจริญที่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ในย่านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้มากขึ้นนั่นเอง

นอกจากการเดินทางแล้วแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต และจะดีกว่าแน่หากมีบ้านอยู่ใกล้กับสถานพยาบาล สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทำเลย่านถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ศรีนครินทร์ร่มเกล้า) จะเป็นทำเลที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนและนักลงทุนจำนวนมาก เพราะแค่เรื่องของการเดินทางก็ชนะแบบลอยลำแล้ว

นี่ยังไม่รวมองค์ประกอบอื่นๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างครบสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่มีครบ อาทิ  สปอร์ตคลับ สนามกอล์ฟ และ Community Mall ที่กระจายอยู่รอบทิศทาง เช่น The Mall บางกะปิ, The Mall รามคำแหง, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, The Paseo Town, Seacon Square และ Paradise Park เป็นต้น รวมถึงแหล่งชอปตามเทรนด์อย่างตลาดรถไฟศรีนครินทร์ และ hyper market อีกหลายแห่ง

ยิ่งกว่านั้นพื้นที่ย่านนี้ยังมีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และสุดท้ายที่สุดของความเจริญคงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานพยาบาลที่มารองรับการใช้ชีวิตที่ครบสูตร โดยย่านนี้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลรามคำแหง นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ทำเลย่านถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ศรีนครินทร์ร่มเกล้า) จะกลายเป็นทำเลที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน และคนทั่วไปที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย ด้วยองค์ประกอบทั้งการเดินทางที่สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกในทำเลเพียบพร้อม ด้วยศักยภาพทุกด้านที่ดีขนาดนี้ หากมีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม หรือโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาตอนนี้ พร้อมข้อเสนอดีๆ ที่น่าสนใจให้ลูกค้าแบบจัดเต็ม และราคาขายอยู่ในช่วงที่ครอบครัวยุคใหม่สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยแล้ว หากผู้บริโภคไม่รีบคว้าไว้ตอนนี้ แล้วจะไปคว้ากันตอนไหน??

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : Nirvana Define ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า
ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร และ ภาพจาก Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี