พบปะ ณ พัทลุง ที่ “ปากประ ลากูน รีสอร์ต”

ในพื้นที่สุดอัศจรรย์บริเวณปากน้ำปากประ จังหวัดพัทลุง ยังคงมีเรื่องราวให้เราได้ไปเยี่ยมชมและนำเสนออีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนแสนสบายในบริเวณนั้นก็คือ ปากประ ลากูน รีสอร์ต  ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากความสำเร็จของศรีปากประ  รีอสร์ตที่เรานำเสนอเรื่องราวในฉบับที่แล้ว ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่ต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเดิมให้คงอยู่ด้วย

ปากประ ลากูน รีสอร์ต

รีสอร์ตแห่งนี้ยังคงเป็นการทำงานร่วมระหว่างสถาปนิกกับช่างพื้นบ้านเช่นเดียวกับที่ศรีปากประ รีสอร์ต โดยใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งซึ่งประยุกต์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหลังคามุงตับใบสิเหรงของชาวบ้านวังใหญ่ ตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกับการตกแต่งอาคารด้วยงานสานไม้ไผ่ ตัวอาคารเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำหลากในฤดูฝนช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงมกราคม โดยเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยกใต้ถุนสูงเช่นเดียวกัน ตัวโครงสร้างส่วนใหญ่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อคงความแข็งแรงและทนต่อการผุกร่อนอันเนื่องมาจากกระแสน้ำและแรงลม แต่ยังใช้หินธรรมชาติกรุประดับเป็นลวดลายพื้นผิวคู่ไปกับการฉาบผิวสัมผัสที่ไม่เรียบจนเกินไป บางจุดขีดผิวคอนกรีตเพื่อสร้างลวดลายคล้ายลักษณะการวาดลวดลายบนพื้นทรายบริเวณชายหาด ในภาพรวมของรีสอร์ตจึงยังคงรักษาความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ แม้จะใช้วัสดุไม้น้อยลง

อ่านต่อหน้า 2