0.60 EXTREME NEATNESS แบบบ้านโมเดิร์น กล่องสีขาวเรียบนิ่ง รองรับไลฟ์สไตล์คนเมือง

บ้านโมเดิร์นสีขาวสุดเนี้ยบ ที่ทุกดีเทลผ่านการออกแบบจากไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านผ่านตัวเลข 0.60