7 DAYS, 7 COLORS สีสันประจำวันเกิด

สีสันและความสดช่ืนของดอกไม้นานาพรรณ นอกจากจะช่วยสร้างความสุขให้คนเราแล้ว ยังแฝงความหมายอันลึกซึ้งทางด้านความเชื่อไว้อีกด้วย วันนี้เราจึงหยิบเรื่องราวสีสันของดอกไม้ประจําวันเกิดทั้งเจ็ดวันที่เช่ือกันว่าช่วยเสริมด้านโชคลาภให้เจ้าของวันเกิดแต่ละวัน แต่ทั้งนี้ความสบายใจและความผ่อนคลายจากการได้ชื่นชมธรรมชาติและดอกไม้สวยย่อมเป็นสิ่งสําคัญเป็นอันดับแรก เมื่อคุณสบายใจและมีความสุขแล้ว รับรองเรื่องราวดี ๆ ย่อมตามมาแน่นอน

 

7days-01

วันอาทิตย์ : 01 มิกกี้เม้าส์   02 คาร์เนชั่น   03 เข็มแดง   04 หงอนไก่   05 ปัตตาเวีย

วันจันทร์ : 01 ยิปโซ   02 ทิวา   03 ชบา   04 ตีนเป็ดทราย   05 ลีลาวดี   06 กุหลาบขาว   07 เอคโค่ขาว

วันอังคาร : 01 หางนกยูง   02 สเปรย์ชมพู   03 เฟื่องฟ้า   04 บานช่ืน   05 ยี่โถ   06 สร้อยไก่ชมพู

วันพุธ : 01 อัลสโตมีเรีย   02 พวงทอง   03 ม็อคเหลือง   04 บานบุรี   05 สุ่ย   06 ฟรีเซีย   07 บานช่ืน

วันพฤหัสบดี : 01 ดาวกระจาย   02 เยอร์บีร่า   03 ผกากรอง   04 บานชื่น

วันศุกร์ : 01 ม่วงส่าหรี่   02 ไลเซนทัส   03 บานไม่รู้โรย

วันเสาร์ : 01 ไฮเดรนเยีย

ขอบคุณดอกไม้และข้อมูลจาก สวนหลวง ร.๙
เรื่อง : Ektida N.
ภาพ : บุษกร ควรคิด
ผู้ช่วยช่างภาพ : นันทวัน น้อยมาลี
สไตล์ : ประไพวดี