สถาปัตยกรรมรางวัล BUILDING OF THE YEAR ปี 2018 จาก ARCHDAILY

สถาปัตยกรรมรางวัล ArchDaily :

สถาปัตยกรรมรางวัล Building of the Year ปี 2018 จาก ArchDaily
“It’s time to reward the architecture you love” ได้เวลาโหวตผลงานสถาปัตยกรรมที่คุณชื่นชอบ แคมเปญประจำปีของเว็บไซต์ ArchDaily ที่เชื้อเชิญคนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตผลงานที่ชอบ

สถาปัตยกรรมรางวัล ArchDaily
เว็บไซต์ ArchDaily อีกหนึ่งเวทีสนับสนุนและส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้มีบทบาทในสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานออกแบบให้แก่คนทั่วไปได้ชื่นชมและเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตผลงานที่ตนเองชื่นชอบได้เป็นประจำทุกปี ได้ประกาศรางวัล Building Of The Year ประจำปี 2018 (จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9) ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากรอบสู่รอบ จากกว่า 3,500 ผลงานสถาปัตยกรรมทั่วโลก เหลือเพียง 15 ผลงานสุดท้ายใน 15 ประเภทรางวัล และนี่คือผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของปีนี้ในแต่ละประเภท

Best Applied Products:
CaixaForum Sevilla
ออกแบบโดย Vázquez Consuegra

สถาปัตยกรรมรางวัล Building of the Year ปี 2018 จาก ArchDaily
(ภาพ Jesus Granada)

Commercial Architecture:
Apple Store Michigan Avenue, Chicago
ออกแบบโดย Foster + Partners

(ภาพ Nigel Young)

Cultural Architecture:
Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
ออกแบบโดย Heatherwick Studio

(ภาพ Iwan Baan)

Educational Architecture:
Children Village
ออกแบบโดย Rosenbaum + Aleph Zero

(ภาพ Leonardo Finotti)

Healthcare Architecture:
Santa Fe de Bogotá Foundation
ออกแบบโดย El Equipo de Mazzanti

(ภาพ Alejandro Arango)

Hospitality Architecture:
KOI Cafe
ออกแบบโดย Farming Architects

(ภาพ Nguyen Thai Thach)

Houses:
Optical Glass House
ออกแบบโดย Hiroshi Nakamura & NAP

(ภาพ Koji Fuji / Nacasa & Partners Inc)

Housing:
Huangshan Mountain Village
ออกแบบโดย MAD Architects

(ภาพ Fernando Guerra | FG+SG)