สวนแขวน สวนแนวตั้ง

[DIY] Wall plants สวนกรอบรูป

สวนแขวน สวนแนวตั้ง
สวนแขวน สวนแนวตั้ง

สวนกรอบรูป ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านและคอนโดสุดรัก ด้วยไอเดียง่ายๆ ที่สามารถทำได้เอง

ถ้าใครกำลังมองหาไอเดียดีๆ ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน สามารถโยกยายปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะติดนำไปติดที่ผนัง หรือจะวางตกแต่งในห้องต่างๆ วันนี้ my home มีไอเดีย สวนกรอบรูป มานำเสนอ

สวนกรอบรูป

กล่องไม้ สวนกรอบรูป

สวนกรอบรูป

อุปกรณ์

A แผ่นไม้สนขนาด 20*30*1.5 เซนติเมตร 1 แผ่น เจาะช่องตรงกลางห่างจากขอบ 2.5 เซนติเมตร

B แผ่นไม้สนขนาด 4.5*18*1 เซนติเมตร 2 แผ่น

C แผ่นไม้สนขนาด 4.5*30*1 เซนติเมตร 2 แผ่น

D แผ่นไม้ osd ขนาด 20*30*1.5 เซนติเมตร 1 แผ่น

 • ลวดกรงไก่ ขนาด 18*28 เซนติเมตร

สวนกรอบรูป

 

ขั้นตอนการทำ

 1. ประกอบไม้ B และ C เป็นกล่องสี่เหลี่ยม
 2. ยึดไม้ D เป็นก้นกล่อง
 3. ติดลวดกรงไก่กับกรอบไม้ A แล้วนำไปยึดกับกล่องด้วยบสนพับเพื่อให้เปิดปิดได้
 4. ติดที่ล็อกกล่องฝั่งตรงข้ามกับบานพับให้แข็งแรง
 5. นำไปเคลือบแล็กเกอร์ด้านหรือพ่นสีให้สวยงาม

การปลูก

สวนกรอบรูป

อุปกรณ์

 • กล่องไม้กรอบรูป
 • คีม
 • ไม้อวบน้ำ ( Succulent )
 • ดิน
 • ช้อนปลูก
 • มอสส์ ( Moss )

ขั้นตอนการปลูก

1. เปิดฝาตะแกรงออกใส่ดินประมาณ 3 ส่วน 4 ของกล่อง หรืออาจเว้นระยะจากขอบลงมาประมาณ  1 – 2 เซนติเมตร ให้เหลือพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และไม่ควรอัดดินแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้การระบายน้ำและอากาศไม่สะดวก

สวนกรอบรูป

2. ปิดฝาตะแกรง แล้วเริ่มจัดวางต้นไม้ลงในกล่องโดยอาจเลือกต้นไม้ที่มีขนาดและสีสันแตกต่างกัน ทั้งนี้ควรมีการเว้นระยะปลูก เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติมโตได้

สวนกรอบรูป

3. พื้นที่ว่างสามารถตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดเล็กหรือของประดับอื่นๆ เช่น หิน ตุ๊กตาแต่งสวน แผ่นไม้ มอสส์หรือสแฟกนั่มมอสส์ให้สวยงาม

สวนกรอบรูป

Tips

สามารถปรับเปลี่ยนพันธ์ุไม้ที่จะนำมาปลูกได้ตามใจชอบ แต่ควรเป็นต้นไม้สายพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก จากนั้นก็ศึกษาความต้องการและการดูแลรักษา ทั้งเรื่องแสงแดด และการรดน้ำเบื้องต้น สำหรับใช้ดูแลต้นไม้แสนรักให้เจริญเติมโตได้อย่างสมบูรณ์

สวนกรอบรูป

story สริดา จันทร์สมบูรณ์

photo อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม

asst. photo จิรารัตน์ ศรีอ่ำดี

style วรวัฒน์ ตุลยทิพย์

rewrite ทินภัทร พึ่งพา


อ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

5 วิธีปลูกต้นไม้ สำหรับคนมือร้อน ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น !

กระถางเพาะเมล็ด น่ารัก จากวัสดุใกล้ตัว