TIME TO CHECK UP !

ยังจํากันได้ไหมว่า อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ตัวโปรดในบ้านอยู่กับคุณมานานแค่ไหนแล้ว เพราะของใช้อุปกรณ์ต่างๆย่อมมีวันหมดอายุการใช้งาน วันน้ีเราจึงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเช็กอายุอุปกรณ์ และมีจุดสังเกตง่าย ๆ ว่าส่ิงของเหล่านั้นได้เวลาเปลี่ยนใหม่ และควรได้รับการซ่อมแซมแล้วหรือยัง

 

01 ประตูไม้บวม ปิดได้ไม่สนิท

• สาเหตุ : ความชื้นทําให้ไม้บวม มัก เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะในฤดูฝน
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองปล่อยไว้สักระยะ ประตูจะหดกลับสู่สภาพเดิม หากอาการไม่ดีข้ึน แนะนําให้ถอดประตูออกมา แล้วใช้กบไสไม้ส่วนเกินออก

02 ประตูเอียง ทรุด

• สาเหตุ : บานพับไม่ได้มาตรฐาน ติด บานพับไม่พอดีกับน้ําหนักประตู
• การแก้ไขเบื้องต้น : ถอดประตูออก แล้วติดบานพับด้านบนเพิ่ม หากประตูมีน้ําหนักมาก แนะนําให้ติดบานพับด้านบน 3 ตัวและด้านล่าง 2 ตัว

03 บานพับมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด เปิด-ปิดไม่สะดวก ฝืด

• สาเหตุ : สนิมกินบานพับ
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองหยอดน้ํามัน หรือใช้ Sonax พ่น (เป็นน้ํามันครอบจักรวาล ใช้หล่อลื่น กัดสนิม)

04 มีน้ําซึมบริเวณขอบประตู หน้าต่างบานเลื่อน

• สาเหตุ : อาจเกิดจากขอบยางเริ่มเสื่อม หรือช่างติดตั้งลืมเจาะรูด้านข้างกรอบบาน
• การแก้ไขเบื้องต้น : ปัญหาหน้าต่าง ไม่ควรลงมือซ่อมเอง เพราะส่วนใหญ่มาจากการติดต้ังไม่ได้มาตรฐาน ให้ลองเช็กดูให้แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด จากนั้นเรียกช่างมาแก้ไขหรือเปลี่ยนขอบยาง

05 ก๊อกน้ำหยด

• สาเหตุ : ยางซีลด้านในก๊อกน้ำเริ่มสึกหรือฉีกขาดเพราะใช้งานมานาน
• การแก้ไขเบื้องต้น : ให้ถอดก๊อกออกมาแล้วเปลี่ยนยางซีลใหม่ หรือถ้าก๊อกน้ําผ่านการใช้งานมานานมากแล้ว แนะนําให้เปลี่ยนใหม่ได้เลย

06 หัวฉีดและสายฉีดชําระรั่วซึม

• สาเหตุ : อาจเนื่องมาจากหมดอายุ การใช้งาน หรือการใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ทำตกกระแทกพื้นบ่อย ๆ ทําให้เกิดรอยร้าวที่ก้านกดน้ํา น้ําจึงรั่วหรือหยดออกมา หรืออาจเกิดจากบริเวณปลายท้ังสองด้านของสายฉีดชําระหลุดออกจากกันเพราะใช้งานมานาน
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองเช็กดูว่าส่วนใดชํารุด จากน้ันให้หาอุปกรณ์น้ันมาเปลี่ยน สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป ก่อนเปลี่ยนสายฉีดที่ซื้อมาใหม่ อย่าลืมพันเกลียวด้วยเทปพันเกลียวที่ท่อประปาประมาณ 3 – 5 รอบ แล้วจึงขันเกลียวสายฉีดเข้าไปในท่อน้ําให้แน่นอย่างเดิม

07 พื้นกระเบื้องแตกมุม

• สาเหตุ : เกิดจากการปูกระเบื้องไม่ได้มาตรฐาน เช่น เทซีเมนต์ตอนปูกระเบื้องไม่ได้ระดับ ไม่ได้ใช้กาวซีเมนต์ในการปูกระเบื้อง หรือปูกระเบื้องแบบซาลาเปาแล้วทําให้เกิดโพรงอากาศภายใน หากปล่อยไว้จะทําให้กระเบื้องล่อนท้ังแผ่น
• การแก้ไขเบื้องต้น : ให้รื้อกระเบื้องเดิมออก แล้วปูกระเบื้องใหม่ ให้ถูกวิธีและได้มาตรฐาน

08 มีน้ําซึมออกมาจากฐานก๊อกน้ํา

• สาเหตุ : เทปพันข้อต่อระหว่างก๊อกและสายน้ําดีเร่ิมหมดอายุ หรือขอบยางที่ฐานก๊อกน้ําเริ่มหมดอายุ
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองถอดก๊อกออกมาดูสภาพขอบยางและเทปพันข้อต่อ หากดูแล้วชํารุด แนะนําให้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่

09 ผนังซีเมนต์ขัดมัน เริ่มหลุดล่อน

• สาเหตุ : เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ช่างอาจฉาบปูนทั้งที่ผนังอิฐยังสกปรก ผนังแห้งหรือผนังเปียกชื้นเกินไป หรือผิวหน้าผนังที่ฉาบมีความมันจนปูนฉาบไม่ติด สุดท้ายอาจเกิดจากเวลาฉาบหยาบ แล้วปล่อยทิ้งไว้นานจนแห้งเกินไป เวลาฉาบทับและขัดมัน อีกครั้งจึงทําให้การยึดเกาะไม่ดี เท่าที่ควร
• การแก้ไขเบื้องต้น : แนะนําให้สกัดและเลาะปูนเก่าออกแล้วฉาบปูนใหม่ โดยมีเทคนิคดังนี้ เมื่อคอนกรีตเริ่มแห้งหมาด ๆ ให้โรยผงปูนซีเมนต์ลงบนผิวหน้า จากนั้นขัดให้เรียบด้วยเกรียงเหล็ก และเพื่อให้ผนังคงอยู่กับคุณไปยาวนาน แนะนําให้ทาอีพ็อกซี่แบบใส ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบเงา กึ่งเงา และด้าน โดยนําไปทาเคลือบผิวหน้าผนังอีกชั้น ช่วยให้ผนังเรียบเนียน ลดการเกิดฝุ่น

10 เต้ารับปลั๊กไฟหลวม

• สาเหตุ : ปลั๊กเต้ารับไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานมานานจนทําให้ทองเหลืองด้านในปลั๊กหมดอายุใช้งาน
• การแก้ไขเบื้องต้น : แนะนําให้เปลี่ยนปลั๊กเต้ารับใหม่ เพราะถ้าปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึง

11 หลอดไฟมีรอยดำ

• สาเหตุ : หลอดเร่ิมเสื่อมเนื่องจากใช้งานมานาน
• การแก้ไขเบื้องต้น : เปลี่ยนหลอดใหม่ หรือใช้งานต่อไปอีกสักระยะจนกว่าหลอดจะขาดแล้วดับไปเอง เมื่อเปลี่ยนหลอดใหม่ แนะนําให้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบแอลอีดี แม้จะมีราคาแพงกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาและการใช้งานแล้ว ถือว่าคุ้มกว่ากันเยอะ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าได้ดีด้วย

12 เก้าอี้นั่งทํางานปรับระดับไม่ได้

• สาเหตุ : อาจเกิดจากระบบไฮดรอลิกเสีย อากาศที่แกนไฮดรอลิกหมด หรือผู้นั่งมีน้ําหนักมากเกินไป
• การแก้ไขเบื้องต้น : แนะนําให้ส่งร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์ได้เลย

13 ลูกล้อประตูรั้วฝืด

• สาเหตุ : มีเศษสกปรกเล็ก ๆ ติดอยู่ในลูกปืน ลูกล้อมีสนิม
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองหยอดน้ํามันหรือใช้ Sonax พ่น หากดูแล้วยังฝืดอยู่ แนะนําให้เปลี่ยนลูกล้อหรือเปลี่ยนจากรางเหล็กเส้นเป็นรางสเตนเลสโดยใช้คู่กับล้อสเตนเลส เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น อย่าลืมทาจาระบีที่ล้อปีละ 2 ครั้ง

14 อาการฝืดของล้อ เก้าอี้ โต๊ะกลางแบบมีล้อ รถเข็น ฯลฯ

• สาเหตุ : อาจมีเศษผม เศษผ้าถูพื้น และเศษพรมเข้าไปติดอยู่ในลูกล้อ หรืออาจเกิดจากน้ําหนักของผู้นั่งมีมากเกินไป จนทําให้เก้าอี้และลูกล้อ รับน้ําหนักไม่ไหว
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองใช้ปลายลวดเขี่ยหรือดึงเศษต่าง ๆ ที่ล้อให้หลุดออกมาให้หมด ลูกล้อจะหมุนคล่องตามเดิม หรือถ้าอาการไม่ดีข้ึน แนะนําให้ซื้อลูกล้อมาเปลี่ยน อย่าลืมเลือกใช้ล้อหุ้มยาง เพราะใช้งาน สะดวก เรียบลื่น ไม่สะดุดบนพื้นทุกประเภท

15 โซฟาตะเข็บแตก

• สาเหตุ : อาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้นั่งทิ้งน้ําหนักตัวลงบนโซฟาแบบจัดเต็ม มีตะเข็บท่ีเย็บไม่แข็งแรง หรือโซฟาผ่านการใช้งานมานานทําให้รอยเย็บเริ่มคลายตัว จนเกิดอาการตะเข็บแตกในที่สุด
• การแก้ไขเบื้องต้น : ถ้าตะเข็บแตกไม่มาก สามารถเย็บด้วยตัวคุณเอง โดยใช้เชือกด้ายสําหรับถักแหและเข็มฝัก ก่อนเย็บให้ใช้ตะปูจิ้มลงไปรอบ ๆ บริเวณที่ต้องการเย็บก่อน เพื่อช่วยเปิดทางให้คุณเย็บได้ง่ายข้ึน แต่ถ้าหากโซฟามีอาการหนักเกินกําลังเย็บของคุณ แนะนําให้หามืออาชีพมาช่วยชุบชีวิตโซฟาตัวโปรดดีกว่านะ

16 โซฟายุบตัว

• สาเหตุ : อาจเกิดจากการใช้งานมานาน ฟองน้ําจึงเริ่มยุบตัว
• การแก้ไขเบื้องต้น : คุณเองก็สามารถเสริมฟองน้ําได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการดังนี้ ให้ซื้อแผ่นฟองน้ำที่มีแบ่งขายเป็นเมตร จากนั้นให้เลาะตะเข็บโซฟาออก ค่อยๆ เลาะให้มีความกว้างขนาดพอเหมาะ เพื่อให้สามารถยัดฟองน้ำใหม่เข้าไปใต้ฟองน้ำเก่าได้ จากนั้นเย็บตามรอยเดิม อาจดูเหมือนง่าย แต่เราแนะนําให้มืออาชีพซ่อมให้จะดีกว่า เพื่อให้โซฟาสุดเลิฟกลับมาสวยน่านั่งเหมือนเดิม

17 ช้ันวางของแอ่น

• สาเหตุ : เกิดจากช้ันวางของรับน้ําหนักมากเกินไป จนเป็นสาเหตุให้เกิดการแอ่นตัว
• การแก้ไขเบื้องต้น : ลองเช็กดูว่า วางของเยอะมากเกินไปหรือเปล่า ก่อนอื่นให้นําของออกจากช้ันก่อน แล้วค่อยเสริมด้วยฉากรับน้ําหนักตรงบริเวณท่ีแอ่น ทีน้ีชั้นวางของก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิม

 

Tip : มีติดบ้านไว้อุ่นใจแน่นอน

ลองหาอุปกรณ์เหล่านี้ติดบ้านไว้จะช่วย ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในบ้านได้ทันที ได้แก่ ตลับเมตร ไขควง ปากแฉกและไขควงปากแบน ไขควงวัดไฟ ค้อน คีม เทปพันสายไฟ เทปพันเกลียว และน้ํามัน Sonax หรือน้ํามันครอบจักรวาลท่ีมีคุณสมบัติกัดสนิม ป้องกันสนิม คลายสกรู นอต ป้องกันความชื้น ในระบบไฟ ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืด เช่น กลอน บานพับประตู เครื่องมือเครื่องใช้ ภายในบ้าน และขจัดเสียงสายพานดัง อีกทั้งยังไม่กัดกร่อนสร้างความเสียหายให้แก่แล็กเกอร์ ยาง และพลาสติกอีกด้วย

เรื่อง : sara’