พรีแคสคอนกรีต

ก่อสร้างเร็ว จบงานไว ได้มาตรฐาน ด้วยพรีแคสคอนกรีต

พรีแคสคอนกรีต
พรีแคสคอนกรีต

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม จากครอบครัวขยายกลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ขนาดบ้านก็เล็กลงตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกในครอบครัว ผู้คนยุคใหม่จึงหันมานิยมเลือกอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์โฮมมากขึ้น ทำให้การแข่งขันด้านอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้พรีแคสคอนกรีต (Precast Concrete) จึงเข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างมากขึ้น ทั้งโครงการหมู่บ้านทั่วไปไม่ว่าจะทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว รวมถึงคอนโดมิเนียม เพราะตอบโจทย์เรื่อง “ความเร็ว” และ “ระยะเวลา” ทำให้สามารถควบคุมตารางงานได้แม่นยำตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงเสร็จงานสมบูณ์

หากพูดถึงหนึ่งในผู้นำโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทยชื่อของ บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด หรือในที่เราคุ้นเคยและเรียกกันสั้น ๆ ว่า พรอส ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี ทำให้พรอสมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลายแห่งในประเทศไทย การให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของทุกชิ้นงานอย่างละเอียด ใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการคือสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของพรอสได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าพรีแคสคอนกรีตจะสามารถใช้งานกับโครงการได้ทุกรูปแบบ แต่โครงการแต่ละแบบก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจแตกต่างกัน ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

พรีแคสคอนกรีต

การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงในการก่อสร้างปัจจุบัน ช่วยลดระยะเวลา จำนวนคน หน้างานสะอาด  และสามารถจบงานได้ตรงตามเวลา

พรีแคสคอนกรีตกับอาคารสูง (High Rise)

โครงการ The Seed Mingle คืออีกหนึ่งโครงการที่พรอสมีส่วนร่วมในการก่อสร้างตั้งแต่ชั้นแรกต่อเนื่องไปจนถึงชั้น 31 นับว่าเป็นการสร้างอาคารสูงโดยใช้พรีแคสคอนกรีตเต็มรูปแบบทั้งอาคาร (Fully Precast High Rise Condo) ตึกแรกของประเทศไทย ความยากคือชิ้นงานผนังมีความหนาเพียง 7 เซนติเมตร ทำให้การทำงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ การตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้นก่อนนำมาติดตั้งจึงมีความสำคัญมาก ข้อดีของการใช้พรีแคสสำหรับการสร้างอาคารสูงทั้งหลังให้ผลลัพธ์ในแง่ของประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เวลาที่ควบคุมได้ตรงตามตาราง ลดจำนวนบุคลากรในการก่อสร้าง เมื่อโครงการแรกสำเร็จได้อย่างงดงาม ทำให้พรอสได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายโครงการต่อมา เช่น Ideo วุฒากาศ และ Ideo Mobi สุขุมวิท

พรีแคสคอนกรีต

พรีแคสคอนกรีต

การก่อสร้างคอนโดมิเนียมแบบอาคารสูงต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายผนังแบบพรีแคสคอนกรีตเป็นพิเศษ เพราะผนังมีความหนาเพียง 7 เซนติเมตร การก่อสร้างรูปแบบนี้ช่วยย่นระยะเวลาที่หนย้างานได้เป็นอย่างดี

พรีแคสคอนกรีตกับอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise)

นอกเหนือไปจากโครงการอาคารสูงแล้ว โครงการแบบ Low rise condo ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย งานในลักษณะที่เป็นอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น  เพราะเป็นงานที่สร้างแบบกระจายในแนวราบและขึ้นงานในแนวดิ่ง ดังเช่น โครงการ UNIO จรัญ 3 พรอสต้องวางแผนการทำงานทั้งในเรื่องการผลิตและขนส่งให้สอดคล้องกับแผนงานของพื้นที่ เนื่องจากการติดตั้งชิ้นงานจะต้องจบแต่ละชั้นภายใน 1 สัปดาห์ จึงต้องเร่งการผลิตสูงสุดถึง 6 ชิ้นต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก  เช่นเดียวกันกับการขนส่งที่ต้องใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งถึง 20 รอบต่อวัน ดังนั้นจึงต้องคำนวณเส้นทางเข้า-ออกอย่างแม่นยำและตรงเวลา

พรีแคสคอนกรีต

อาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้นจะมีการกระจายพื้นที่ในแนวราบที่กว้างกว่าอาคารสูง จากนั้นจึงติดตั้งผนังอาคารในแนวดิ่ง การใช้พรีแคสคอนกรีตจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

พรีแคสคอนกรีตกับทาวน์โฮม

สำหรับทาวน์โฮมส์การใช้พรีแคสจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังมีความท้าทายใหม่ ๆ ของการผลิตชิ้นงานสำหรับทาวน์โฮม โครงการ Nirvana @work เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พรอสเข้ามามีส่วนตั้งแต่การทำโครงสร้างเสาสำเร็จรูปความยาวต่อเนื่องถึง 3 ชั้นเป็นชิ้นเดียวโดยไม่มีการเชื่อมของโครงสร้างเสาระหว่างชั้น ซึ่งพรอสสามารถผลิตเสาสูงถึง 10 เมตรสำหรับความสูง 3 ชั้น และเสาสูง 6 เมตร ซึ่งโดยปกติทั่วไปจะใช้เสาถึง 3 ต้นในการก่อสร้างสำหรับ 3 ชั้น ทำให้มีรอยต่อของแต่ละชั้น การผลิตเสาสำเร็จรูปที่มีความยาวพิเศษจึงช่วยลดปัญหาด้านรอยต่อทำให้ตัวบ้านมีความแข็งแรงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการขนย้ายเสาที่สูงถึง 10 เมตรไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้รถเทรลเลอร์ 18 ล้อในการขนส่ง และใช้ไม้หมอนติดยางรองชิ้นงานเพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง

พรีแคสคอนกรีต

พรีแคสคอนกรีต

การก่อสร้างทาวน์โฮม 3 ชั้นที่ใช้เสายาวเป็นพิเศษของพรอส ช่วยทั้งเรื่องของความแข็งแรงและความรวดเร็วในการติดตั้ง

พรีแคสคอนกรีต

ขนส่งจากโรงงานเพื่อให้พร้อมติดตั้งที่หน้างานอย่างรวดเร็ว

พรีแคสคอนกรีตนับได้ว่าเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างอาอาคารที่พักอาศัยในทุกรูปแบบ พรอสจึงให้ความสำคัญทั้งในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดี ควบคุมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่โรงงาน จนถึงการขนส่งหน้างาน และสามารถติดตามผลได้ทุกขั้นตอน ไม่ผิดนักหากจะบอกว่าพรีแคสคอนกรีตคืออีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนสำคัญในแวดวงก่อสร้างยุคปัจจุบัน และ “พรอสคือผู้เชี่ยวชาญด้านพรีแคสคอนกรีต” ตัวจริง

พรีแคสคอนกรีต


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

PROSPERITY CONCRETE ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ
46/2 MOO 9, HINKHONG, MUEANG, RATCHABURI, 70000
1. 032 334 977 (8 LINES)
2. 032 334 976

[email protected]
www.pros-concrete.com