ทำลวดลายผนังด้วยสีซีเมนต์

อุปกรณ์
  1. เสือ เดคอร์ สีซีเมนต์ Paint (ทาแต่งสีซีเมนต์)
  2. เกรียงโป๊ว
  3. น้ำยารองพื้นปูนเก่า
  4. น้ำเคลือบผิวปูนซีเมนต์
  5. ลูกกลิ้งทาสี
ขั้นตอน
  1. ลอกสีเก่า และทำความสะอาดพื้นผิว
  2. ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อช่วยประสานระหว่างผิวชั้นใหม่และเก่า
  3. ทาสีซีเมนต์ด้วยลูกกลิ้ง (หรือฉาบด้วยเกรียงเหล็ก) ทาซ้ำอย่างน้อย 2 รอบ สีจะเข้มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทา
  4. ทาบเพลทหรือ Stencil และทาสีที่ต่างกัน ติดเพลทด้วยเทปกาวทาซ้ำอย่างน้อย 2 รอบสีจะเข้มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทา
  5. รอให้แห้ง และทาน้ำยา เคลือบผิวปูนซีเมนต์ เพื่อช่วยให้ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นหรือจะปล่อยผิวไว้ให้ดูดิบๆ ก็ได้

 

info-tiger_03-01

info-tiger_03-02