HOUSE T แต่งคอนโดใจกลางเอกมัยให้เหมือนอยู่ญี่ปุ่น

ANONYM STUDIO แต่งคอนโดแห่งนี้ในบรรยากาศอบอุ่น อยู่สบาย หลบหลีกความวุ่นวายภายนอกของเมืองหลวง