แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

what’s in Carry on Baggage VS checked baggage

แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

ช่วงวันหยุดยาวนี้ใครกำลังมีแพลนจะไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ แล้วยังไม่แน่ใจ ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นเตรียมของอย่างไรบ้าง แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง อย่างไรดี

วันนี้ my home มีคำแนะนำเรื่องการ แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง มาฝากค่ะ

การนำกระเป่าขึ้นเครื่องนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ Carry on และ Checked baggage มีรายละเอียดดังนี้

แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
http://scan.lusu.co.uk/index.php/2016/04/28/style-diary-a-long-weekend-away/

1. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Small handbag

สำหรับใส่ของใช้ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทาง ความยาวไม่เกิน 15 นิ้ว กว้างไม่เกิน 10 นิ้ว  ลึกไม่เกิน 5 นิ้ว หรือวัดโดยรวมทั้งสามด้านไม่เกิน 30 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม หรือกระเป๋าเดินทางขนาดกลางแบบลากหรือเป้ขนาดไม่เกิน 22 นิ้วรวมมือจับและล้อ มีความกว้างไม่เกิน 18 นิ้ว  ลึกไม่เกิน 10 นิ้ว น้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม

what’s in Carry on Baggage

 • เอกสารสำคัญต่างๆ และของที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างเดินทาง
 • ของเหลวทุกชนิดต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ใส่ในกระเป๋าขนาดไม่เกิน 1 ลิตรจำนวน 1 ถุง
 • สินค้า Duty free ต้องมีหลักฐานแสดงว่าซื้อในวันที่เดินทาง และไม่มีร่องรอยการเปิด
 • ยาน้ำและอาหารเหลวสำหรับทารก หรือยาโรคประจำตัวต่างๆ
 • Power Bank ขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกิน 2 ก้อน
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, Tablet
 • กล้องถ่ายภาพ
 • สายชาร์จ
แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
http://www.aheadoverheels.com/style/whats-in-my-bag-travel-edition

Tips

สำหรับของมีคมขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดเล็บ ที่โกนหนวด แหนบ ที่ดัดขนตา ถ้ามีความจำเป็นต้องนำขึ้นเครื่องแนะนำให้ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โหลดลงใต้เครื่องจะเหมาะสมมากกว่า และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ x-ray สัมภาระใน Carry on ควรแยกประเภทของใช้ต่างๆใส่กระเป๋าใบเล็กให้ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา และป้องกันการสูญหายอีกด้วยค่ะ

2. กระเป๋าขนาดใหญ่โหลดใต้เครื่อง checked baggage

ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าลากมีล้อขนาด 24 นิ้วขึ้นไป น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางภายในประเทศกระเป๋าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม  และระหว่างประเทศไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามที่สายการบินกำหนดอาจมีปริมาณที่ต่างกันจึงควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเดินทาง เพราะถ้านำไปเกินก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ

แพ็คกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
www.huffingtonpost.com

Tips 

ของที่ห้ามโหลดลงใต้เครื่องมีดังต่อไปนี้

 • Power Bank
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หรือของมีค่า
 • อาวุธ และวัตถุไวไฟต่าง

Story : นายทินภัทร พึ่งพา


อ่านเรื่องอื่นๆ