VETTECH OFFICE จุดสมดุลของความหนักทึบและโปร่งเบา

เมื่อสถานที่ทํางานเดิมค่อนข้างคับแคบ และไม่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้เท่าที่ควรจะเป็น Vettech Office หรืออาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท Vettech ผู้ผลิตและจำหน่ายยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านนีโอ-ซิตี้ ย่านดอนเมือง จึงได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งในเรื่องพื้นที่และภาพลักษณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Vettech Office
ทีมออกแบบใช้การช่องเจาะขนาดเล็ก และการจัดวางตําแหน่งตามปัจจัยด้านมุมมองจากภายใน รวมถึงการระบายอากาศ ให้คลังสินค้าและห้องทํางานซึ่งอยู่ภายในพื้นที่กล่องคอนกรีตทึบสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ทีมผู้ออกแบบ Vettech Office นำโดย คุณศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และคุณเชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอยของคุณวรพล ปัจฉิมะศิริ เจ้าของอาคาร ประกอบด้วย ห้องประชุมและรับรอง ห้องทำงานขนาดเล็ก พื้นที่เตรียมอาหาร คลังสินค้า และที่จอดรถ มาจำแนกออกเป็นสองกลุ่มย่อยๆ กลุ่มแรกคือพื้นที่ทำงานกึ่งรองรับแขก กลุ่มที่สองคือพื้นที่ทำงานกึ่งเซอร์วิส โดยทีมออกแบบมองว่าพื้นที่สองกลุ่มนี้ต่างก็สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ทั้งคู่ เพียงแต่ช่วยส่งเสริมในวิธีที่แตกต่างกัน

Vettech Office
พื้นที่ทำงานกึ่งรองรับแขก ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในระแนงอะลูมิเนียมและกล่องกระจก โดยคำนึงถึงทิศทางแสงแดดตลอดทั้งวันที่ เข้าสู่อาคาร การรับรู้ธรรมชาติแวดล้อม ระดับยอดไม้
Vettech Office
พื้นที่ทำงานกึ่งรองรับแขก มุ่งเน้นเน้นความสวยงาม เป็นมิตร มีความเป็นธรรมชาติ และดูผ่อนคลาย

ดังนั้นการประกอบเข้าด้วยกันของกลุ่มของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากสองกลุ่ม คือกลุ่มของพื้นที่ที่เคร่งครัดทั้งในเรื่องความปลอดภัย ทั้งการเข้าออกของคนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือคลังสินค้าและห้องทำงาน กับอีกกลุ่มที่เป็นพื้นที่ผ่อนคลาย เป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติ คือโถงทางเดินและห้องประชุม ทีมผู้ออกแบบได้นำเสนอความแตกต่างของพื้นที่ทั้งสองกลุ่มนี้ผ่านความทึบและโปร่งของอาคาร โดยยังคงความต่อเนื่องของการใช้งานไว้ตามความเหมาะสม

Vettech Office
บริเวณโถงบันได สะท้อนแนวคิดของทีมออกแบบ ที่พยายามใช้วัสดุที่แสดงออกถึงความหนัก-เบาตามคุณลักษณะของพื้นที่ใช้สอยแยกส่วนจากกันเป็นสองกลุ่ม
Vettech Office
ผนังก่อคอนกรีตสามารถสร้างความทึบตันและดูแข็งแรงปลอดภัย ส่วนโครงเหล็กและแผงอะลูมิเนียมก็ให้ความโปร่ง ไม่ปิดกั้นสภาพแวดล้อม
Vettech Office
ทีมออกแบบใช้การช่องเจาะขนาดเล็กที่ถูกจัดวางตําแหน่งตามปัจจัยด้านมุมมองจากภายใน และการระบายอากาศ ให้คลังสินค้าและห้องทํางานซึ่งอยู่ภายในพื้นที่กล่องคอนกรีตทึบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Vettech Office
สำนักงานขนาดเล็ก สูง 2 ชั้น มีการจัดการผังให้ส่วนทึบและโปร่งแยกขาดจากกัน แต่ยังมีความต่อเนื่องกันทางด้านการใช้งาน
Vettech Office
โครงเหล็กและแผงอะลูมิเนียม เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เน้นความโปร่งเบา ที่ทีมออกแบบตั้งใจสื่อสารแนวคิดนี้ออกมาในส่วนการใช้งานที่ต้องการความเป็นมิตรและไม่ปิดกั้นสภาพแวดล้อม

สังเกตได้ว่าความ “ทึบ-โปร่ง” ในหลายระดับทั้งส่วนที่ไม่มีการปิดล้อม ส่วนที่ปิดล้อมด้วยแผงอะลูมิเนียม ส่วนที่ปิดล้อมด้วยแผงอะลูมิเนียมและกระจก ตลอดจนส่วนที่ปิดล้อมด้วยผนังทึบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทีมออกแบบตั้งใจสื่อสารแนวคิดดังกล่าว ได้สะท้อนลักษณะการปิดล้อมที่แตกต่างกันตามปัจจัยการใช้งานในแต่ละพื้นที่ แต่ก็ยังคงความต่อเนื่องกันทางด้านการใช้งานเป็นกลุ่มก้อน โดยคำนึงถึงการใช้งานพื้นฐาน และทิศทางของแสงแดด เพื่อให้อาคารสำนักงานแห่งนี้ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

Vettech Office


เรื่อง : Nawapat D. (เรียบเรียง)
ภาพ : beersingnoi
เจ้าของ : คุณวรพล ปัจฉิมะศิริ
ออกแบบ : คุณศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และ คุณเชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล
วิศวกรและที่ปรึกษาโครงการ : คุณยงยศ โรจชะยะ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บลูม สตูดิโอ

U38 คำตอบที่ลงตัวของบ้านเหล็ก

T’S RESIDENCE บ้านโมเดิร์น โครงสร้างเหล็ก ใต้ถุนสูง