ชั้นวางของ

[DIY] Airplane Shelf ชั้นวางของเครื่องบิน

ชั้นวางของ
ชั้นวางของ

ชั้นวางของ

6. ประกอบไม้กลึงกลม H ติดกับฐานแผ่นไม้ C ขันสกรูเกลียวปล่อยยึดติดตามภาพ

ชั้นวางของ

7. ทากาวสำหรับติดงานไม้ ขันสกรูเกลียวปล่อยยึดติดให้แน่นหนา

ชั้นวางของ

8. ตัดไม้กลึงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เซนติเมตร เป็นฐานใบพัด จากนั้นขันสกรูเกลียวปล่อยยึดติดแผ่นไม้ E

ชั้นวางของ

9.ใส่ไม้กลึงกลม G เข้าไปที่รูแผ่นไม้ D แล้วขันสกรูเกลียวปล่อยยึดติดแผ่นไม้ F ทั้งสองด้าน

ชั้นวางของ

10. ขัดผิวไม้เก็บความเรียบร้อย

ชั้นวางของ

11. ทาสีตกแต่ง

Story อรพรรณ วัจนะเสถียรกุล

Photo ศุภวรรณ สอาด

STYLE วรวัฒน์ ตุลยทิพย์

[DIY] Key Holder บล็อกไม้แขวนพวงกุญแจ

[DIY] ตู้ทำงาน แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว