BAANLAESAUN FAIR SELECT 2021
17 – 21 MAR 2021
HALL 98 - 102
BITEC BANGNA

บ้านตัวอย่าง “หารร่วมมาก” ในงานบ้านและสวนแฟร์2017

แบบบ้านไม้ร่วมสมัย

 3+2+1 = ไม่สิ้นสุด

เมื่อบ้าน 3 หลังอยู่รวมในพื้นที่เดียวกัน  โดยมีผู้อยู่อาศัยเป็นตัวละครสมมุติที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เริ่มที่บ้านหลังใหญ่เป็นบ้าน 2 ชั้น ออกแบบมาเพื่อครอบครัวขนาดเล็ก อาศัยอยู่กัน 3 คน พ่อแม่ลูก ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่แบ่งบ้านให้เช่าอีก 2 หลัง บ้านหลังเล็กชั้นเดียวเป็นบ้านของหญิงสาวที่อาศัยอยู่กับแม่สูงอายุ 2 คน ขณะที่อีกหลังเป็นบ้านของศิลปินหนุ่มอาศัยอยู่เพียง 1 คนในบ้านชั้นครึ่ง ซึ่งใช้บ้านดีไซน์เท่เป็นสตูดิโอทำงานส่วนตัว ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงบ้านทั้ง 3 หลังเข้าด้วยกันคือความเกื้อกูลในการอยู่อาศัย เริ่มจากแม่ของหญิงสาวช่วยดูแลลูกของบ้านหลังใหญ่ในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน และศิลปินหนุ่มที่มีทักษะงานช่างก็ช่วยต่อเติมซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆ ได้ด้วย การอยู่ร่วมกันจึงเกิดปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันอย่างอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นพื้นที่ภายในบ้านที่บอกเล่าตัวตนของเจ้าของแต่ละหลังได้อย่างชัดเจน

ตัวบ้านทั้ง 3 หลังสร้างด้วยระบบโมดูลาร์  ใช้โครงสร้างเหล็กและวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติเป็นหลัก ใช้เวลาในการเซตอัพบนพื้นที่จริง 4 วัน ดีไซน์โดยรวมดูเรียบง่ายเหมือนบ้านตามชนบทในเมืองไทย

ไอเดียจัดบ้านไม้

 

สวน > 0

จุดเชื่อมต่อที่ทำให้ชุมชนขนาดเล็กแห่งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ สวน ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมปฏิสัมพันธ์ให้บ้านทั้ง 3 หลังได้ใช้ประโยชน์ ออกแบบจัดสวนโดย คุณศักดิ์ เรืองพร้อม จากสวนลีลาไร่หญ้าน้องปลื้ม โดยจัดเป็นแปลงสวนผักพื้นบ้านที่ให้ทุกคนสามารถเก็บรับประทานได้ เป็นการแชร์พื้นที่ที่ทำให้ความหมายของบ้านหารร่วมมากชัดเจนขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มสถาปนิกต้องการสื่อสารคือ จิตสำนึกในการใช้พื้นที่สาธารณะ มากกว่าจะเป็นสังคมแบบปัจเจกที่ต้องจัดการปัญหาด้วยตัวเอง แต่เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนัยแฝงของคำว่า  “ยิ่งให้ยิ่งได้

 

ชมบูธ Room Square ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017

รวมเอาไว้ในมุมที่เราจะลืมในงานบ้านและสวนแฟร์2017 

 

เรื่อง : ยุภาวดี บุญภา

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทร์ทองสุข

 

 

keyboard_arrow_up