เราจะไม่ลืม …

เหตุผลในการจัดงานบ้านและสวนแฟร์ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่ามันเริ่มมาจากการต่อยอดธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนและคนทำงานสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในหลายวาระโอกาส ซึ่งพวกเราจะไม่มีวันลืม และผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นกับการทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

1. การทำหน้าที่ตามความถนัดของตน : เป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ความว่า “… ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และต่างคนต่างก็ได้เกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง…”

2. หนังสือเป็นธนาคารความรู้ที่ต้องถูกส่งต่อ : เป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ความว่า “…หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้…”

3. การเพียรทำงานอย่างจริงจังด้วยใจร่าเริง : เป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ความว่า “…การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยลำบาก แต่ได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว ก็จะกลับเป็นพลังอย่างสำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทำงานอย่างจริงจัง ด้วยใจร่าเริง และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว…”

ดังนั้นการต่อยอดเนื้อหาจากหน้าหนังสือมาเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รายการโทรทัศน์ และกิจกรรมต่างๆในงานแฟร์ ถือเป็นหน้าที่ที่เรารัก ถนัด และทำอย่างมีความสุข โดยที่เราไม่เคยลืมสอดแทรกแนวคิดตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้ามาอยู่ในส่วนต่างๆของงานนี้ ตั้งแต่ทางเข้า บริเวณสวนโชว์ และบ้านตัวอย่างโดยนิตยสารบ้านและสวน เวทีเสวนาออกแบบโดยนิตยสาร room และกิจกรรมเวิร์ชอปโดยนิตยสาร my home เราเลือกที่จะนำเมฆมาเป็นสัญลักษณ์แทนความคิดถึงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ เราจะไม่ลืม … แค่เงยขึ้นมองบนฟ้า