หนังสือ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ควรมี

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ปรากฏในพระราชนิพนธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง พระราชนิพนธ์ แปล ความเรียง และนิทาน

พระราชนิพนธ์

พระราชนิพนธ์ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคำสื่อความหมายได้อย่างแจ่มชัดและสละสลวย เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งในด้านเนื้อหาสาระและวรรณศิลป์ ซึ่งควรค่าแก่การอ่านเพิ่มพูนความรู้และเก็บสะสม ครั้งนี้เว็บไซต์บ้านและสวนขออัญเชิญหนังสือพระราชนิพนธ์มาแนะนำกันค่ะ

 

1 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลเนื้อหามาจากหนังสือ A Man Called Intrepid ของ เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้มีรหัสลับว่า Intrepid (นายอินทร์) เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงกลุ่มคนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกอย่างลับๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการโค่นอำนาจของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเยอรมนี ได้สำเร็จ มิเช่นนั้นโลกของเราอาจไม่ได้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้

ภายในเล่มยังนำเสนอรูปแบบงานพระราชนิพนธ์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งความเรียง กาพย์ยานี11 กลอนหก และกลอนแปด เพื่อแตกย่อยรายละเอียดระยะเวลาที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อกำเนิดและจบลงได้อย่างเข้าใจง่าย

สำหรับผู้ที่เคยสงสัยว่าชื่อของ “ร้านนายอินทร์” มีที่มาจากไหน นายอินทร์ผู้ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เล่มนี้ก็คือที่มาของชื่อร้านนั่นเอง

พระราชนิพนธ์

2 ติโต

เป็นพระราชนิพนธ์อีกเล่มหนึ่งที่ควรอ่านและมีเก็บไว้ค่ะ เล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์แปลจากหนังสือ Tito ของ Phyllis Auty ว่าด้วยชีวประวัติของ ติโต หรือนายโยซิบ โบรซ ผู้นำของยูโกสวาเกียที่รวมประชาชนทุกชาติพันธ์ให้เป็นปึกแผ่น สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ด้วยความสามัคคี แน่วแน่ และเสียสละ เพื่อนำมาซึ่งอิสรภาพแก่ประเทศชาติ ซึ่งติโตได้ปรากฏอยู่ในบางส่วนของพระราชนิพนธ์เรื่อง “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” ด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงประวัติและเรื่องราวของบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีชีวิตผ่านความยากลำบากแสนสาหัส ก่อนจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำประเทศ

หากสงสัยว่าเพราะเหตุใดนายโยซิบ โบรซ ถึงได้รับการเรียกขานว่า “ติโต” ในเล่มนี้มีคำตอบ พร้อมมีแง่คิดเรื่องความรักชาติที่ยิ่งใหญ่ให้เรียนรู้อย่างแน่นอน

อ่านต่อหน้า 2